Aydınlatma ve Rıza Metni

Aydınlatma ve Rıza Metni
 
Sayın Müşterimiz,
 
Gelmedenal.com olarak, kişisel verilerinizin gizliliğini koruma konusunda büyük önem veriyoruz. Bu aydınlatma ve rıza metni, kişisel verilerinizin nasıl işlendiği, hangi amaçlarla kullanıldığı ve haklarınızla ilgili sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
 
Veri Sorumlusu
Gelmedenal.com, 2020 yılında kurulan, İstanbul merkezli bir e-ticaret işletmesidir. Bu nedenle, kişisel verilerinizin işleme süreçlerinden Gelmedenal.com sorumludur.
 
Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi
Gelmedenal.com olarak, sizinle doğrudan iletişime geçerek veya web sitemizde yer alan formlar ve iletişim kanalları aracılığıyla belirli kişisel verilerinizi toplamaktayız. Toplanan kişisel veriler şunlar olabilir:
 
Adınız, soyadınız, iletişim bilgileriniz (e-posta adresiniz, telefon numaranız vb.),
Fatura ve teslimat adresiniz,
Kredi kartı bilgileriniz (ödeme işlemleri sırasında sadece güvenli ödeme geçişleri sağlayan bankaların sistemleri üzerinden gerçekleştirilmektedir ve kayıtlı tutulmamaktadır),
Sipariş ve satın alma geçmişiniz,
Web sitemizi ziyaret ettiğinizde otomatik olarak toplanan teknik bilgiler (IP adresi, tarayıcı türü, işletim sistemi vb.),
İlgilendiğiniz ürünler ve tercihleriniz hakkındaki bilgiler.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Topladığımız kişisel veriler, aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:
 
·         Siparişlerinizin işlenmesi, ödeme alınması ve ürünlerin size teslim edilmesi,
·         Müşteri ilişkilerinin yönetilmesi ve sizlere hizmet sunulması,
·         Kampanya ve indirimlerden haberdar edilme,
·         Web sitemizin performansını ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla analiz yapılması,
·         Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi.
 
Kişisel Verilerin Saklama Süresi
Kişisel verileriniz, yasal zorunluluklar dâhilinde ve işleme amaçları için gerekli olan süre boyunca saklanacaktır. Verilerinizin işlenme amacı sona erdiğinde veya saklama süresi doluğunda, verileriniz otomatik olarak silinecektir.
 
Kişisel Verilerin Paylaşılması
Kişisel verileriniz, yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve ilgili mevzuata uygun olarak iş ortaklarımızla, taşıyıcı firmalarla, ödeme hizmet sağlayıcılarıyla ve yasal düzenlemelere uygun olarak paylaşılabilir.
 
Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kişisel veri sahibi olarak, sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:
 
·         Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
·         Kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
·         Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
·         Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
·         Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme,
·         Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını sorgulama ve talep etme,
·         Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
·         Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi gibi işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
·         Kişisel verilerinizin otomatik sistemlerle analiz edilerek size karşı olan olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına itiraz etme,
·         Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde tazminat talep etme,
·         Kişisel verilerinizin mevzuata uygun olarak işlenmemesi durumunda kişisel veri koruma kurumu başvurusunda bulunma.
 
Rıza ve Onay
Kişisel verileriniz, bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla ve kapsamında işlenecektir. Web sitemizi kullanarak, bu aydınlatma ve rıza metnini okuduğunuzu ve kişisel verilerinizin bu şekilde işlenmesini kabul ettiğinizi beyan etmiş sayılırsınız.
 
İletişim Bilgileri
Kişisel verilerinizle ilgili herhangi bir konuda bize ulaşmak isterseniz aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz:
 
Şirket: Gelmedenal.com
Adres: [Firma Adresi]
E-posta: [E-posta Adresi]
Telefon: [Telefon Numarası]
 
Saygılarımızla,
Gelmedenal.com