Teslimat ve İade

Teslimat & İade KoşullarıGENEL:1.Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

2.Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir. 3.Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.

4.Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.

5.Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.

6.Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:7.Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:8.Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:9. Satıcının öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:10.Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.CAYMA HAKKI:11.ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.12.SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ŞİRKET

Firma Ünvanı: Hemdem İnternet Satış Hizmetleri

Adres: BAĞCILAR/ İSTANBUL

Eposta: info@gelmedenal.com

Tel: 05376501161

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

Alıcı, satın aldığı hizmet için cayma hakkını, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 günlük süre içinde kullanabilir. Ancak tüketici onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
Cayma hakkının kullanılmasından kaynaklanan masraflar satıcıya aittir.
Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde satıcıya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulmalıdır. Ayrıca, ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması da şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI:

kişiye veya alıcıya teslim edilen ürünün faturası iade edilecek ürünle birlikte gönderilmelidir. Eğer iade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal bir fatura ise, iade işlemi sırasında kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası da gönderilmelidir. Kurumlar adına düzenlenen sipariş iadelerinde, iade faturasının kesilmemesi durumunda işlem tamamlanamayacaktır.
İade formu ve iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı ve varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmelidir.

İADE KOŞULLARI:

Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 gün içinde toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri alıcıya iade etmek ve 20 gün içinde malı iade almakla yükümlüdür.
Alıcı'nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkansız hale gelirse, alıcı kusuru oranında satıcının zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması nedeniyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan alıcı sorumlu değildir.
Cayma hakkının kullanılması nedeniyle satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde, kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

Fiziki ürünlerin hiçbiri iade olarak kabul edilmeyecektir.
Web sitesi, yazılım ve kodlama gerektiren hizmetlerin hiçbiri iade olarak kabul edilmeyecektir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI:

Alıcı, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düşerse, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir, doğacak masrafları ve vekâlet ücretini alıcıdan talep edebilir. Alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının uğradığı zarar ve ziyanları ödemeyi kabul eder.

ÖDEME VE TESLİMAT:

Banka havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) ile sitemizdeki banka hesaplarına ödeme yapabilirsiniz.
Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile tek ödeme ya da taksit imkanlarından yararlanarak ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekimi gerçekleştirilir.